ZONDAGSCHOOL

Zondagschool (4-12 jaar)

Iedere zondag komen de kinderen van de basisschoolleeftijd samen in de zondagsschool. Er is een groep voor de leeftijd van 4 – 8 jaar en een groep voor de leeftijd van 9 – 12 jaar. Beide groepen starten om 10 uur in hun eigen ruimte. Vaak wordt er gezongen, er wordt een Bijbelverhaal verteld en de kinderen maken een werkje over het onderwerp of ze doen een spel.

ZONDAGSCHOOL

“Het is hier gewoon leuk.” “Je kunt vriendjes maken.” “Ik heb heel veel geleerd over Jezus!” “We doen met Kerst en Pasen vaak toneelstukjes.”

De zondagsschool is kindgericht, trouw aan de Bijbel en creatief. We vinden het belangrijk dat de kinderen de Here Jezus leren kennen en dat ze ontdekken dat de Here Jezus van hen houdt. Ze zijn een parel in Zijn Hand.

Omdat we ze willen laten weten dat ze erbij horen, komen de kinderen tegen het einde van de dienst de kerkzaal binnen. Samen zingen we een kinderlied en zij hebben de mogelijkheid te vertellen wat ze op de zondagsschool hebben gedaan. Zo sluiten we de zondagochtend gezamenlijk af.

Ook uw kind is van harte welkom!