Lid van de Unie

De Baptistengemeente Leiden vormt deel van de Unie van Baptistengemeente in Nederland.

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring van God, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeenten en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Heiland en Heer en zijn op deze persoonlijke belijdenis gedoopt.

Het doel van de Unie is:

• Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
• De gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
• Mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Baptisten - wie zijn dat?

In vrijwel elk land in de wereld vind je baptistengemeenten. Als deel van de wereldwijde christelijke kerk vormen de baptisten één van de grootste geloofsgemeenschappen. De kerk is voor baptisten niet zozeer een specifieke plaats of gebouw, maar een gezin dat bestaat uit gelovigen, toegewijd aan Christus, elkaar en de dienst van God in de wereld.

In dit baptistengezin is iedereen gelijk, en iedereen vervult een taak in de dienst aan God en voor God in de wereld. Er is geen hiërarchie van bisschoppen en priesters die gezag oefenen over hun leden. Gelijke status betekent echter niet dat iedereen dezelfde rol heeft. Elke locale baptistengemeente stelt haar eigen leiders aan met een specifieke taak voor verkondiging, onderwijs en pastorale zorg.

Baptisten zijn betrokken op de medemens in de locale context samen met andere plaatselijke kerken en gemeenten. De locale gemeenten zijn zelfstandig en zelf onderhoudend, in grootte variërend van 20 tot enkele honderden leden. Hoewel elke baptistengemeente een zelfstandige eenheid is, hebben baptisten ook altijd geloofd in onderlinge samenwerking. Gemeenten ontmoeten elkaar op regionaal, nationaal en internationaal vlak om de onderlinge band te versterken en elkaar te dragen.

Baptisten nemen ook interkerkelijk hun verantwoordelijkheid door deelname aan de Evangelische Alliantie, de Nederlandse Zendingsraad, de Evangelische Zendingsalliantie en verschillende interkerkelijke contactorganen voor overleg met de overheid. De baptisten manier om gemeente te zijn is als samenleven in een gemeenschap, een gezin zou je kunnen zeggen.

Baptisten willen van oudsher terugkeren naar de wortels van het christelijke geloof. Dat betekent dat zij er naar zoeken om hun leven in onderlinge verbondenheid te enten op een bijbels gemeentebeeld. Baptisten benadrukken het grote belang van persoonlijk geloof. Daarom is de doop voorbehouden aan diegenen die een persoonlijk getuigenis afleggen dat Jezus hun Heer en Redder is.