PRIVACY

De Baptistengemeente Leiden volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).

PRIVACY

Met de AVG privacywet krijg je meer bescherming en zeggenschap over informatie van jezelf die je deelt met de gemeente. De gemeente is verplicht om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens en duidelijk te moeten informeren welke persoonsgegevens zij verzamelen, opslaan en wat ze met jouw persoonsgegevens doen. 

Je kunt de Privacy Verklaring van de gemeente downloaden hier.