Gebedsweek November2021

Schrijf je in voor het Gebedsweek 2021!

Schrijf je in voor het Gebedsweek 2021 - November 7-13

Click op deze link om je in te schrijven

U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Wim Smit.  06 27 47 75 72 

1 Kronieken 29: 10-20. Tel je zegeningen! 

David was zich bewust van de belofte die de Eeuwige aan hem had gegeven met een blik in de eeuwigheid op de Messias. Vandaar dat hij zijn knieën boog en een lofprijzing bracht.
In Filippenzen 3: 14 staat: ” maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt…”

We hebben een roerige tijd gehad eenzaamheid, lege  schappen in de winkels, verschillende discussies etc.  en het had /heeft invloed op het gedrag van mensen, we zijn bekende en soms dierbare kwijtgeraakt, we weten ook niet hoe alles morgen en overmorgen gaat verlopen, echter de bidstond in de gemeente is nooit stopgezet, in tegendeel…….. We deden dat omdat wanneer de Gemeente van Christus  met aanbidding, lofprijzing en gebeden stopt we ons moesten afvragen wie het dan zou doen!

Al met al wisten en weten we de Eeuwige altijd een doel had/ heeft en dat Hij altijd in controle is
Hij heeft de wereld overwonnen, we gaan richting de eindtijd, de opname van de Gemeente staat voor de deur, we zijn als de maagden op weg naar de Bruidegom en Hij naar zijn Bruid (
Matteüs 25: 1-13)
Tel je zegeningen.. het wordt tijd voor aanbidding en lofprijs en daarom worden er stappen gemaakt
om gezamenlijke stappen te maken. Vanwege het geringe bezoek in de Gemeente starten we daarom  met een iets andere  “week van gebed” 
Het doel van Paulus om alles te vergeten wat achter hem lag was omdat hij een doel voor ogen had dat voor hem lag. Hij strekte zich er naar uit : 
mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus”
Er staan grote dingen op stapel:  opstanding van ontslapenen, opname van de Gemeente, herstel van Israël, 6,5 jaar zware tijden, de terugkomst op aarde van Christus met de Zijne, 1000-jarig vrederijk , de Nieuwe Hemel en de Nieuwe aarde met de komst van het Nieuw Jeruzalem. 
Zijn we er klaar voor?  Zijn de lampen goed gevuld met olie??

Laten we beginnen met waar we toe geroepen zijn, lofprijzing en aanbidding  voor Hem die daar alles voor heeft overgehad. 

Doet u mee?

We beginnen zondag 7 november om 16.00 uur en eindige zaterdag  13 november om 12 uur. Aanmelden via de link boven.
Wie geen internet heeft kan zich bij ondergetekende melden dan vul ik haar/zijn naam in op het klembord

In Hem verbonden,

Wim Smit 06 27 47 75 72