40-dagen voor Pasen

Op woensdag 17 februari beginnen de 40 dagen naar Pasen. Voor veel christenen over de hele wereld een tijd van bezinning, een tijd waarin ook veel mensen wat minderen met eten, drinken, social media of iets anders. Dit kan helpen om meer te focussen op God en gebed.

40-dagen voor Pasen

Er zijn veel manieren om invulling te geven aan deze periode. Bijvoorbeeld door de geestelijke uitdaging aan te gaan om echt helemaal op God gericht te zijn en stil te worden voor hem. Of door heel nadrukkelijk toe te leven naar het wonder dat kruis en opstanding zijn. 

Juist in deze crisistijd waarin zoveel zaken tot stilstand zijn gekomen, mogen we de omstandigheden aangrijpen om bewust stil te staan bij onze persoonlijke relatie met de Schepper van hemel en aarde en zijn plan voor de mensheid. De 40 dagen naar Pasen is daarvoor een periode bij uitstek. Als gemeente willen we ons in deze komende 40 dagen laten bemoedigen door Gods Woord, het gebed,  elkaar bemoedigen en aansporen. Door samen op weg naar Pasen te gaan. 

Eén reis naar Pasen, meerdere routes
We reiken daarvoor verschillend materiaal aan, zodat een ieder deze reis op zijn of haar eigen manier kan maken.

Het wekelijkse leesplan:
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een leesplan ontwikkeld: ‘Niet van brood alleen’. Iedere week is er een Bijbeltekst met een korte overdenking en vragen waar we met elkaar of alleen mee aan de slag kunnen gaan. Deze zullen op de website worden geplaatst (zie onderaan deze pagina).

Dit materiaal zal ook op papier worden verstrekt aan degenen die geen e-mail hebben.

Het dagelijkse leesplan:
Tear heeft speciaal voor de 40 dagen tot Pasen een veertigdagenkalender met daarin een dagelijks leesplan uitgebracht. Het thema is ‘Een wereld van verschil’. Je kunt de kalender (op papier of digitaal) bestellen bij Tear via https://kalender.tear.nl/. Op de website van Tear is een inkijkexemplaar beschikbaar. Deze vind je hier: https://kalender.tear.nl/kerken.  Voor eventuele praktische of financiële belemmeringen om de veertigdagenkalender te bestellen kan je terecht bij Esther Prigge.

We maken deze reis samen
 Er zijn verschillende manieren waarop we deze 40 dagenreis naar Pasen met elkaar verbonden willen zijn. 

Zo is er een WhatsApp-groep aangemaakt. Deze kan worden gebruikt om onze ervaringen in deze periode te delen, elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Ongeacht of je nou het wekelijkse of dagelijkse leesplan volgt, of wellicht een andere invulling hebt gevonden voor de 40 dagentijd. Via deze weg kan ook het materiaal van de weekstudies worden gedeeld. Als je toegevoegd wilt worden aan deze groep dan kun je dat aangeven bij Esther, Jeroen, Natanja of Martijn. 

Daarnaast kan ook het prikbord van de website worden gebruikt. Zoals we dit kennen uit de gebedsweek kan je hier berichten plaatsen, een getuigenis delen of een oproep tot gebed plaatsen. 

Ook tijdens de diensten willen we in deze periode ruimte geven aan mensen die iets willen delen. Een bemoediging, een kort getuigenis. Dat kan ‘live’, maar ook in een filmpje of op een andere creatieve manier. Als je in deze periode iets wilt delen dan kun je dat van tevoren aangeven bij Martijn. 

In de week van goede vrijdag willen we een actie in de wijk doen, zoals we ook hebben gedaan in de periode voor kerst. Suggesties daarvoor zijn welkom! Deze kan je doorgeven aan Esther.

Dus heb je behoefte aan een periode van bezinning en overdenking die jou doet toeleven naar het Goede Nieuws van Pasen, kies dan jouw route voor de komende 40 dagentijd en laat het ons weten als je als reisgenoot met ons op pad wil gaan. Je kunt dit ook heel goed doen met je kring of met een maatje.

We wensen iedereen een inspirerende tijd en zijn benieuwd hoe God in deze periode aan het werk is in onze gemeente en daarbuiten.

Hartelijke groet,

Natanja Corsel
Jeroen Eerden
Esther Prigge
Martijn van Geilswijk

 

Weekstudies 

Klik op de zondagen voor de studie van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze studie is afkomstig uit het leesplan 'Niet van brood alleen'.

Zondag 21 februari
Zondag 28 februari