Senioren

De ouderen in ons midden krijgen onze bijzondere aandacht. Op verschillende manieren bieden we de mogelijkheid om met elkaar te spreken over wat ons bezighoudt.

Dat kan tijdens een huisbezoek van de voorganger of ouderling of tijdens bijeenkomsten overdag waar we als groep elkaar ontmoeten. Serieus en gezellig gaan daarbij hand in hand. We drinken samen gezellig koffie en er is altijd wel iemand die voor iets lekkers zorgt daarbij. We praten uitgebreid met elkaar. Ook zijn er altijd enkele deelnemers die aan de hand van een ervaring, een krantenknipsel, een foto of een gedichtje iets vertellen over wat hem of haar heeft geboeid.

Geregeld zijn er presentaties van organisaties of mensen die bijzondere dingen doen.

De gezellige en inspirerende bijeenkomsten zijn maandelijks op de laatste dinsdag van de maand in het gemeentecentrum.

Over de leiding
De leiding is in handen van Wim en Marion Smit. Voor meer informatie, bel 071 589 7137.