HUISKRINGEN

De huiskring heeft, naast de samenkomst op zondag, een belangrijke plaats in de Baptistengemeente Leiden. De huiskringen vormen de ruggengraat van de gemeente. Daar leer je nieuwe mensen kennen, duik je samen de Bijbel in en is er ruimte om door te vragen, om je kwetsbaar op te stellen en om zo samen de diepte in te gaan.

Geloven doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Daarom organiseren wij huiskringen.

Een huiskring bestaat uit een groep van zes tot tien mensen die eens in de twee weken bij elkaar komt. De huiskring biedt een plaats om samen met anderen de Bijbel te lezen, te bidden, te praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven en betrokken te zijn bij elkaar. Ook is er ruimte om je geloof handen en voeten te geven door je als huiskring in te zetten voor je wijk of buurt, bijvoorbeeld door middel van een vrijwilligersactiviteit

De huiskringen zijn doorgaans op dinsdag – of woensdagavonden.

Belangstelling? Neem dan contact met ons op via de mail