Op zoek naar een kerk in Leiden?

Baptistengemeente Leiden is een trouwe club van gelovigen in volkswijk de Kooi. Jonge gezinnen, studenten en ouderen vinden hun weg naar ons gebouw. Samen Jezus kennen en Hem bekend maken. Onze gasten spreken over een persoonlijke en ontspannen sfeer.

Je bent iedere zondag van harte welkom! De aanvang van de diensten is om 10.00 uur. We volgen de basisregels van het huidige corona-beleid: thuisblijven bij klachten, handen desinfecteren, 1,5 meter afstand en volg de looproutes. De diensten zijn ook te volgen via onze livestream.

zondag 30 januari 2022 Dienst met Erik Bakker

Luister naar de preek van afgelopen zondag! 

De tempel van de Heilige geest door Yme Horjus