Op zoek naar een kerk in Leiden?

Baptistengemeente Leiden is een trouwe club van gelovigen in volkswijk de Kooi. Jonge gezinnen, studenten en ouderen vinden hun weg naar ons gebouw. Samen Jezus kennen en Hem bekend maken. Onze gasten spreken over een persoonlijke en ontspannen sfeer.

Je bent iedere zondag van harte welkom! De aanvang van de diensten is om 10 uur. We volgen het huidige corona-beleid: vooraf is er geen registratie en we volgen de basisregels (handen desinfecteren, gepaste afstand en thuisblijven bij klachten). De diensten zijn ook te volgen via onze livestream.

zondag 24 oktober 2021 Eredienst met Dirk van Genderen

Luister naar de preek van vorige zondag! 

Vertrouwen in God door Martijn van Geilswijk